Corona Virus

Corona Update
Geplaatst op 23 maart 2020
Mededelingen en voorschriften vanuit ons overkoepelende orgaan:
Professionele afweging/klinische redenatie fysiotherapeut tijdens Coronacrisis

Met ingang van 23 maart is het uitgangspunt dat de behandeling van alle patiënten in principe digitaal plaatsvindt. Dit uitgangspunt geldt voor patiënten die al in behandeling zijn en voor nieuwe patiënten. De reden hiervan is dat er aanwijzingen zijn dat mensen ook besmettelijk kunnen zijn zonder dat zij enig symptoom van Corona vertonen (stille transmissie). Duidelijk is ook dat het virus enige tijd kan overleven buiten het menselijk lichaam. Op gladde oppervlakken langer dan op ruwe oppervlakken. De precieze overlevingsduur van het COVID-19 virus buiten het lichaam is nog niet bekend. De schattingen variëren van enkele tot een groot aantal uren. Er kunnen zich situaties voordoen waarin ondanks bovenstaande risico’s bij hoge uitzondering face-to-face-behandeling noodzakelijk is.

De noodzaak van fysiotherapie is lastig te definiëren. In principe gaan we er altijd van uit dat uw klacht aandacht nodig heeft en dat behandeling geïndiceerd is. In tijden van corona is dat wat lastiger, omdat wanneer u besmet raakt met het virus, u nog verder van huis kan zijn.

Telefonisch of met beeld bellen kunnen we u wellicht ook al van een aantal tips en of adviezen voorzien, waardoor u uw eigen klachten onder controle kan houden.

Schroom niet om te bellen. Wij zijn bereikbaar om u te woord te staan en samen naar een oplossing te zoeken.

Blijf gezond, zucht af en toe even diep en ga naar buiten voor die frisse neus.

Ons beleid

 1. We maken de contactoppervlakken regelmatig schoon in de hele praktijk, (deurknoppen, bureau’s, etc.)
 2. We wassen, onverminderd, na elke behandeling de handen grondig.
 3. Als we zelf verkoudheidsklachten ontwikkelen, dan zullen we de behandelingen vooraf annuleren.

Wat kun je zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijg
 • Neem uw eigen handdoek mee, onze badlakens worden met grote regelmaat vervangen
 • Was uw handen bij binnenkomst en bij verlaten van het pand of gebruik de desinfecterende hand gel.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

ORTHOMOLECULAIR ADVIES
De artsen en wetenschappers van de Orthomolecular Medicine News Service(OMNS) en de International Society for Orthomolecular Medicine (ISOM) adviseren als bescherming tegen corona/COVID-19 dagelijks 2000 IE (50 mcg) vitamine D (begin met 5000 IE per dag gedurende twee weken, reduceer dit daarna tot 2000 IE per dag).
Bron: https://bibliotheek.ortho.nl/39003/vitamine-c-beschermt-tegen-coronavirus/

Micro-organismen
Een goede hygiëne voorkomt de verspreiding van micro-organismen en is een belangrijk onderdeel van infectiepreventie. Of een besmetting uitgroeit tot een infectie, heeft met verschillende factoren te maken:
– de hoeveelheid micro-organismen waarmee iemand besmet is;
 – hoe gemakkelijk de micro-organismen mensen ziek maken;
 – de mate van immuniteit van de persoon.
Micro-organismen verspreiden zich op de volgende manieren:

 • via de handen;
 • door de lucht (via druppels door hoesten, huidschilfers of stof);
 • via voedsel en water;
 • via voorwerpen (o.a. deurklinken, kranen, toetsenborden);
 • via lichaamsvloeistoffen (o.a. bloed, ontlasting, braaksel, speeksel, urine);
 • via dieren (huisdieren en insecten).

bron: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/GGD