Praktijk informatie

Algemene informatie praktijk
Fysiotherapie Carolien Slot & Marieke Post  is een praktijk voor algemeen fysiotherapie, sport gerelateerde klachten, manuele therapie en oefentherapie. We zijn een vooruitstrevende praktijk waarbij eerstelijns zorg wordt verleend. De praktijk wordt gekenmerkt doordat het is gevestigd binnen een fitnesscentrum en door zijn specialistische aanpak voor oefentherapie.  Je kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing van de huisarts. Onze specialisaties zijn: manuele therapie, dry needling, sportfysiotherapie, mulligan, diabetis type 2,  medical- en therapeutisch taping.

Afmelden:
Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Komt u niet op uw afspraak of meldt u zich niet 24 uur van te voren af, dan zijn wij genoodzaakt bij u de kosten in rekening te brengen.

Facturering:
Fysiotherapie Carolien Slot en Marieke Post levert gecontracteerde zorg voor degene die aanvullend is verzekerd. De nota gaan dan naar de verzekeraar. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan dient u de nota zelf te betalen. Deze wordt aan het einde van de maand via de mail opgestuurd of aan u meegegeven.

Tarief: € 35,- per behandeling

Klachtenregeling
Fysiotherapie Carolien Slot & Marieke Post hanteert een klachtenprocedure. Binnen het genootschap voor fysiotherapeuten is hiervoor speciaal een klachtenformulier ontwikkeld, die binnen de praktijk te verkrijgen is. Ook zijn er in de wachtruimte folders aanwezig. Wanneer u een klacht heeft kan u deze indienen volgens de stappen zoals beschreven in de folder. Uiteraard hoop ik dat u deze formulieren niet nodig zult hebben. Wanneer u op of aanmerkingen heeft kunt u die ten alle tijden met onsdelen.


Onderstaand zijn de regels weergegeven:

  • Ik verwacht dat u als patiënt zowel uw eigen als mijn hygiëne kan bewaken
  • Wilt u uw eigen handdoek meenemen en bij oefentherapie in de zaal zorgen voor geschikte kleding en schoeisel
  • Leg altijd uw afspraken vast op de afsprakenkaart. Dit voorkomt onnodig misverstand
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel van BodyFit of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen

Privacyreglement

Als fysiotherapeuten worden wij geacht, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij te houden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Huisregels / privacy

De huisregels hebben als doel om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.