Arbeidsgerelateerde klachten

CANS of RSI klachten kunnen zowel veroorzaakt worden door fysieke (over)belasting (denk aan uw werkplekinrichting), als door mentale overbelasting zoals stress, werkdruk of belastende thuissituaties. Afhankelijk van de mate waarin de klachten aanwezig zijn, is het belangrijk (gedeeltelijk) te stoppen met de activiteiten die de klachten veroorzaken. Tegelijkertijd moet u juist gaan bewegen om de belastbaarheid weer te verhogen. Fysiotherapie kan u hierbij helpen.

Het behandeltraject start met een intake en bestaat uit massages om de spierdoorbloeding te stimuleren en/of een oefenprogramma om uw houding of bewegingspatroon te corrigeren. De oefeningen zijn gericht op ontspanning en op spierversterking en het verhogen van de belastbaarheid. Verder zal de behandeling bestaan uit informeren en adviseren om de klachten in de toekomst te voorkomen.

Wilt u direct een afspraak maken?

Maak afspraak