Osteopatie

Osteopathie is een manuele geneeskunde waarbij de osteopaat op zoek gaat naar oorzaak/oorsprong van de klacht. Deze oorzaak van een klacht kan zich uiten op een heel andere plek dan waar u de pijn voelt.

Verschillende klachten zoals bijvoorbeeld: chronische lage rugpijn, buikpijn, hoofdpijn, darmklachten of klachten aan het bewegingsapparaat kunnen een uiting zijn van een verstoord evenwicht in het lichaam. Osteopathie richt zich op het herstellen van dit evenwicht in het lichaam, en blijkt voor veel onbegrepen klachten een nuttige geneeswijze te zijn. Zeker bij klachten die vaak terugkomen of slecht herstellen.

De osteopathie heeft verschillende uitgangspunten:

  1. De mens is één biologische eenheid en alle afzonderlijke delen (systemen) beïnvloeden elkaar.
  2. Alles in het menselijk lichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen.
  3. De mens draagt in zich een zelfgenezend vermogen, osteopathie activeert dit zelfherstellend vermogen door de beweeglijkheid van de weefsels te herstellen.

Voor wie kan osteopathie nuttig zijn?

De osteopaat heeft veel ervaring met de behandeling van de zogenaamde somatische (lichamelijke) onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). De osteopathie is hierdoor als geneeswijze een goede aanvulling op andere disciplines. Daarom kan osteopathie voor iedereen nuttig zijn bij het behandelen en zeker ook het voorkomen van bovengenoemde lichamelijke klachten. Ook wordt er nauw samengewerkt met andere disciplines omdat er soms symptomen of klachten worden gevonden die niet door een osteopaat behandeld kunnen worden.

Waarom Osteopathie?

Een osteopaat is altijd op zoek naar oorzaken van een (pijn)klacht. Het gehele lichaam wordt onderzocht in al zijn facetten (spieren, gewrichten, organen, et cetera) om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen over uw situatie. Osteopathie richt zich op het herstellen van de balans in het lichaam, en blijkt daarvoor voor veel onbegrepen klachten een nuttige geneeswijze te zijn.

Wat is het verschil tussen osteopathie en fysiotherapie of manuele therapie?

We zien vaak dat klachten zich op een andere plek uiten dan waar de primaire oorzaak zich bevindt en dat er een aanzienlijke periode (soms zelfs jaren) kan bestaan tussen de oorsprong en de klacht waarvoor de patiënt zich laat behandelen. Een osteopaat zal daarom altijd het hele lichaam onderzoeken en niet alleen focussen op het symptoom (de pijn). Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Een enkelblessure kan jaren later rugpijn of hoofdpijn veroorzaken.
  • Een val op het staartbotje kan na verloop van tijd migraine of duizeligheid veroorzaken.
  • Een tangverlossing kan bij kinderen leer-, gedrags- of motorische stoornissen tot gevolg hebben.
  • Buikoperaties kunnen na verloop van tijd stoelgangproblemen, rugpijn, hoofdpijn, nek- schouderpijnen veroorzaken.

Ook kunnen bijvoorbeeld spanningen in de schedel voor problemen zorgen:

  • Het ritme van het craniosacraal systeem verandert. De doorstroomsnelheid van de hersenvloeistof in de schedel vermindert hierdoor. Het hersenweefsel kan de afvalstoffen onvoldoende kwijt en er kunnen tal van klachten ontstaan als: hoofdpijn, geheugen- en concentratieproblemen, maar ook gedrags- of gevoelsveranderingen.
  • Ontregeling van de werking van de hypofyse. Dit verstoort de hormoonbalans in het lichaam. Dit betreft dan bijvoorbeeld het groeihormoon of de geslachtshormonen maar ook de schildklier of bijnieren kunnen uit evenwicht raken.
  • Vervuiling van de hersenzenuwen. Zij reguleren belangrijke lichaamsfuncties als spijsvertering, ademhaling en de bloeddruk. Deze functies raken hierdoor als het ware van slag.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Na drie tot vier behandelingen moet er zeker vooruitgang te merken zijn. Bij persisterende klachten zal volledig herstel langer op zich laten wachten en zou het kunnen zijn dat er dus meerdere behandelingen nodig zijn. De periode tussen de behandelingen kan variëren van één week tot twee of drie maanden. Dit omdat het lichaam tijd nodig heeft om tot een nieuw evenwicht te komen. Bovendien wordt aangeraden om eens in de zoveel tijd, bijvoorbeeld 1 tot 2 keer per jaar voor een check-up langs te komen om ervoor te zorgen dat de klachten wegblijven. Dit zou je kunnen zien als een soort APK. We brengen onze auto of fiets geregeld naar de garage of fietsenmaker, dus waarom zouden we dat niet met ons eigen lijf doen?

Werkwijze osteopathische behandeling

Tijdens het eerste consult zal er een uitgebreide anamnese plaatsvinden waarbij uw medische geschiedenis in kaart wordt gebracht. Dit doen we zodat er een duidelijk beeld gevormd kan worden van uw klacht. Hierna volgt een uitvoerig lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt het gehele lichaam onderzocht omdat de oorzaak van uw klacht niet per se hoeft te liggen in het pijnlijke gebied. Na het lichamelijk onderzoek zullen de bevindingen met u worden besproken en start de behandeling. De totale duur van het eerste consult zal tussen de 45 en 60 minuten zijn.
De duur van de vervolgbehandelingen zal 45 minuten zijn. Indien minder tijd nodig is, afhankelijk van de reactie van uw lichaam op de behandeling, zal in sommige gevallen een kort consult van 30 minuten afdoende zijn.
Zoals eerder aangegeven, kan het zijn dat 3 of 4 behandelingen volstaan om de klacht te verhelpen. Na 3 behandelingen zal er geëvalueerd worden of er een positieve reactie is. Indien dit niet het geval is, zal er met u worden besproken of verder behandelen zinvol is.

U heeft geen verwijzing nodig

Een verwijzing van uw huisarts of specialist is voor een behandeling osteopathie niet noodzakelijk. Dit is ook niet nodig om door uw verzekering voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen. Osteopathie wordt door bijna iedere zorgverzekeraar vergoed onder de noemer complementaire/alternatieve geneeswijzen of beweegzorg. Dit valt onder aanvullende dekking van de zorgverzekering. Het eigen risico is bovendien niet van toepassing op de vergoeding van osteopathie. Om na te gaan of u voor een vergoeding voor de behandeling in aanmerking komt en hoe hoog deze vergoeding is, kunt u contact opnemen met uw zorgvezekeraar, of kunt u kijken op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/osteopathie

Tarieven:

Het eerste consult (intake) volwassene bedraagt €75,-. Het consult duurt tussen de 45 en 60 minuten. Deze intake bestaat uit een anamnese, onderzoek en behandeling.
Een vervolgconsult volwassene bedraagt €75,- en duurt 45 minuten.
Een kort consult bedraagt €55,- en duurt 30 minuten*.
* Een kort consult wordt alleen berekend in het geval een volledig consult niet noodzakelijk is en de behandeling in een half uur kan plaatsvinden. Deze afspraken worden alleen in overleg met de behandelaar gemaakt.

 

Afspraak maken?

Maak dan gebruik van het contactformulier.

Contact

Een afspraak annuleren

Heeft u een afspraak gemaakt en bent u onverhoopt verhinderd laat dit dan graag zo spoedig mogelijk weten door de voicemail in te spreken of een bericht te sturen. Afspraken die minstens 24 uur van te voren worden geannuleerd, worden niet in rekening gebracht. Ik vraag uw begrip voor het feit dat afspraken die niet nagekomen worden of niet 24 uur van tevoren worden geannuleerd (afhankelijk van de situatie) in rekening kunnen worden gebracht.